ขนาด 500 กรัม / แพ็ค

ขนาด 500 กรัม / แพ็ค

ขนาด 300 กรัม / แท่ง

ปูอัด ตราไฮเชฟ เนื้อปลาบดปรุงรสผสมกลิ่นปู มีส่วนผสมเป็นเนื้อปลาบด จำนวน 40 ชิ้น น้ำหนัก 500 กรัม / แพ็ค