ขนาด 4/6 ลังละ 10 กก.
ขนาด 6/8 ลังละ 10 กก.

ขนาด 7 – 9 เซนติเมตร 10 กิโลกรัม / ถุง
ขนาด 9 – 11 เซนติเมตร 10 กิโลกรัม / ถุง

ขนาด 10/12 ลังละ 8 กิโลกรัม ขนาด 12/15 ลังละ 10 กิโลกรัม

HOT

size
10/20 ลังละ 12 กิโลกรัม
30/50 ลังละ 12 กิโลกรัม
50/80 ลังละ 12 กิโลกรัม