การควบคุมคุณภาพสินค้า คือส่วนสำคัญของ อนุสรณ์ กรุ๊ป เราลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตให้ทันสมัยและเน้นการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของอนุสรณ์ กรุ๊ป นั้นมีคุณภาพที่เหนือกว่าสิ่งที่เรามีทั้งหมดทำให้เราผ่านมาตรฐานการรับรองต่างๆ มากมาย เช่น GMP ,ISO 14001 : 2004 , ISO 22000 : 2005 , ISO 9001 : 2008 , HACCP