เราเป็น one – stop service ของการนำเข้า-ส่งออกอาหารแห้ง ผลไม้ และอาหารแช่แข็งไปทั่วโลก เราเน้นสินค้าเกี่ยวกับอาหารทะเล ห้องเก็บสินค้าของเรามีระบบการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นอย่างแม่นยำที่ได้มาตรฐาน และมีขนาดห้องเย็นหลากหลายให้เลือกตามความเหมาะสมของสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ

Category: