ปูอัด ตราไฮเชฟ

เนื้อปลาบดปรุงรสผสมกลิ่นปู มีส่วนผสมเป็นเนื้อปลาบด

จำนวน 40 ชิ้น

น้ำหนัก 500 กรัม / แพ็ค

สั่งซื้อได้ที่ Anusorn Group