เป็นห้องทดลองที่ให้บริการทดสอบด้านจุลชีววิทยา ,ทดสอบการตรวจวัดค่าโปรตีนในผลิตภัณฑ์ปลาป่น ,ทดสอบการตรวจวัดค่าความเหนียว , ค่าสี ของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารซูริมิ และมีบริการพัฒนาและทดลองผลิตอาหารกระป๋องสำหรับ SME ที่ต้องการพัฒนาสินค้า เช่น มัสมั่นเนื้อ บรรจุในกระป๋อง , แพนงเนื้อ ,และเนื้อตุ๋นยาจีน ฯลฯ

Anusorn Power สนับสนุนให้ธุรกิจต่างๆ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ในการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และเราลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า GO TO ANUSORN POWER  

Foodmania.co คือ Market Place ที่ให้บริการผู้ขายได้นำสินค้ามาขายและผู้ซื้อได้เข้ามาซื้อสินค้า โดยผ่านระบบ Online เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยมีการให้บริการด้านการขนส่ง ,มีการการันตีด้านคุณภาพสินค้าและขยายตลาดให้กับผู้ขายในขณะเดียวกันก็มองหาตลาดใหม่ให้กับผู้ซื้อด้วย

เราเป็น one – stop service ของการนำเข้า-ส่งออกอาหารแห้ง ผลไม้ และอาหารแช่แข็งไปทั่วโลก เราเน้นสินค้าเกี่ยวกับอาหารทะเล ห้องเก็บสินค้าของเรามีระบบการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นอย่างแม่นยำที่ได้มาตรฐาน และมีขนาดห้องเย็นหลากหลายให้เลือกตามความเหมาะสมของสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ