สินค้า

บริการ

Anusorn Power สนับสนุนให้ธุรกิจต่างๆ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ในการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และเราลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า GO TO ANUSORN POWER  

Foodmania.co คือ Market Place ที่ให้บริการผู้ขายได้นำสินค้ามาขายและผู้ซื้อได้เข้ามาซื้อสินค้า โดยผ่านระบบ Online เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยมีการให้บริการด้านการขนส่ง ,มีการการันตีด้านคุณภาพสินค้าและขยายตลาดให้กับผู้ขายในขณะเดียวกันก็มองหาตลาดใหม่ให้กับผู้ซื้อด้วย

เราเป็น one – stop service ของการนำเข้า-ส่งออกอาหารแห้ง ผลไม้ และอาหารแช่แข็งไปทั่วโลก เราเน้นสินค้าเกี่ยวกับอาหารทะเล ห้องเก็บสินค้าของเรามีระบบการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นอย่างแม่นยำที่ได้มาตรฐาน และมีขนาดห้องเย็นหลากหลายให้เลือกตามความเหมาะสมของสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ

เป็นห้องทดลองที่ให้บริการทดสอบด้านจุลชีววิทยา ,ทดสอบการตรวจวัดค่าโปรตีนในผลิตภัณฑ์ปลาป่น ,ทดสอบการตรวจวัดค่าความเหนียว , ค่าสี ของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารซูริมิ และมีบริการพัฒนาและทดลองผลิตอาหารกระป๋องสำหรับ SME ที่ต้องการพัฒนาสินค้า เช่น มัสมั่นเนื้อ บรรจุในกระป๋อง , แพนงเนื้อ ,และเนื้อตุ๋นยาจีน ฯลฯ

วิสัยทัศน์

เราคือผู้นำผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยมุ่งเน้นประสิทธิภาพด้านการผลิต และนวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและรักษาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

  • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างความพึงพอใจให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพและบริการส่งมอบตรงเวลามากกว่าลูกค้าคาดหวัง
  • มีการลงทุนในด้านบุคลากรเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) พัฒนาองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างผลกำไร และผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

ปี 1970

คุณอนุสรณ์และคุณนิตยา ผู้ก่อตั้งอนุสรณ์ กรุ๊ป ได้เปิดกิจการเริ่มจากการค้าวัสดุก่อสร้าง

1970
ปี 1986

คุณอนุสรณ์ได้เริ่มลงทุนในอุตสาหกรรมปลาป่น , โรงน้ำแข็ง และเรือประมง

1986
ปี 2000

อนุสรณ์กรุ๊ปเราก็ได้ลงทุนเพิ่ม จัดตั้งโรงน้ำแข็งอภิรชัย ด้วยกำลังการผลิต 300 ตัน/วัน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่เจริญเติบโตขึ้นมาโดยเฉพาะกุ้ง

2000
ปี 2003

อนุสรณ์ กรุ๊ปได้ขยายกิจการห้องเย็น
● เราเป็น one – stop service ของการนำเข้า-ส่งออกอาหารแห้ง ผลไม้ และอาหารแช่แข็งไปทั่วโลก
● ห้องเย็นมีหลายขนาดให้เลือก
● มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ,ความชื้นอย่างแม่นยำได้มาตรฐาน
● มีบริการรับ – ฝาก สินค้าอาหารทั่วไปและอาหารทะเลแช่แข็งทุกชนิด
อนุสรณ์ กรุ๊ปได้ขยายกิจการอนุสรณ์มหาชัยซูริมิ
● อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ ก่อตั้งขึ้นด้วยบริบทจากการแปรรูปเนื้อปลาบดแช่แข็ง ที่ผ่านการล้างเลือดเอาปลามาแยกเนื้อ,ก้างปลา,เอ็นปลาออก

2003
ปี 2010

อนุสรณ์ กรุ๊ปได้ขยายกิจการผลิตปลากระป๋อง
● เราได้เปิดไลน์ผลิตปลากระป๋องภายใต้แบรนด์ Hi chef
● ใช้ปลาซาร์ดีล & ปลาแมคคาเรลในซอสมะเขือเทศ
● ผลิตภัณฑ์ใหม่ สูตรเกลือต่ำ
● มี OEM การรับจ้างผลิตปลากระป๋อง

2010
ปี 2017

อนุสรณ์ กรุ๊ปได้ขยายกิจการห้องทดลอง
● All about lab เป็นห้องทดลองที่ให้บริการทดสอบด้านจุลชีววิทยา
● ตรวจวัดค่าโปรตีนในผลิตภัณฑ์ปลาป่น ตรวจวัดค่าความเหนียว ค่าสี
● มีบริการพัฒนา และทดลองผลิตอาหารกระป๋องสำหรับ SME ด้วย
อนุสรณ์ กรุ๊ปได้ขยายกิจการธุรกิจพลังงานสะอาด
● ภายใต้ชื่อบริษัท อนุสรณ์ พาวเวอร์ เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ขนาด 1.4 MWp ใหญ่ที่สุดในเขตภาคกลางตอนล่าง
● ให้บริการ Solar Cell ระบบ On Grid

2017

OUR HISTORY

2017
ปี 2017

อนุสรณ์ กรุ๊ปได้ขยายกิจการห้องทดลอง
● All about lab เป็นห้องทดลองที่ให้บริการทดสอบด้านจุลชีววิทยา
● ตรวจวัดค่าโปรตีนในผลิตภัณฑ์ปลาป่น ตรวจวัดค่าความเหนียว ค่าสี
● มีบริการพัฒนา และทดลองผลิตอาหารกระป๋องสำหรับ SME ด้วย
อนุสรณ์ กรุ๊ปได้ขยายกิจการธุรกิจพลังงานสะอาด
● ภายใต้ชื่อบริษัท อนุสรณ์ พาวเวอร์ เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ขนาด 1.4 MWp ใหญ่ที่สุดในเขตภาคกลางตอนล่าง
● ให้บริการ Solar Cell ระบบ On Grid

2010
ปี 2010

อนุสรณ์ กรุ๊ปได้ขยายกิจการผลิตปลากระป๋อง
● เราได้เปิดไลน์ผลิตปลากระป๋องภายใต้แบรนด์ Hi chef
● ใช้ปลาซาร์ดีล & ปลาแมคคาเรลในซอสมะเขือเทศ
● ผลิตภัณฑ์ใหม่ สูตรเกลือต่ำ
● มี OEM การรับจ้างผลิตปลากระป๋อง

2003
ปี 2003

อนุสรณ์ กรุ๊ปได้ขยายกิจการห้องเย็น
● เราเป็น one – stop service ของการนำเข้า-ส่งออกอาหารแห้ง ผลไม้ และอาหารแช่แข็งไปทั่วโลก
● ห้องเย็นมีหลายขนาดให้เลือก
● มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ,ความชื้นอย่างแม่นยำได้มาตรฐาน
● มีบริการรับ – ฝาก สินค้าอาหารทั่วไปและอาหารทะเลแช่แข็งทุกชนิด
อนุสรณ์ กรุ๊ปได้ขยายกิจการอนุสรณ์มหาชัยซูริมิ
● อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ ก่อตั้งขึ้นด้วยบริบทจากการแปรรูปเนื้อปลาบดแช่แข็ง ที่ผ่านการล้างเลือดเอาปลามาแยกเนื้อ,ก้างปลา,เอ็นปลาออก

2000
ปี 2000

อนุสรณ์กรุ๊ปเราก็ได้ลงทุนเพิ่ม จัดตั้งโรงน้ำแข็งอภิรชัย ด้วยกำลังการผลิต 300 ตัน/วัน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่เจริญเติบโตขึ้นมาโดยเฉพาะกุ้ง

1986
ปี 1986

คุณอนุสรณ์ได้เริ่มลงทุนในอุตสาหกรรมปลาป่น , โรงน้ำแข็ง และเรือประมง

1970
ปี 1970

คุณอนุสรณ์และคุณนิตยา ผู้ก่อตั้งอนุสรณ์ กรุ๊ป ได้เปิดกิจการเริ่มจากการค้าวัสดุก่อสร้าง

Quality Control

การควบคุมคุณภาพสินค้าคือส่วนสำคัญของ อนุสรณ์ กรุ๊ปเราลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตให้ทันสมัยและเน้นการควบคุมคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของอนุสรณ์ กรุ๊ป นั้นมีคุณภาพที่เหนือกว่าสิ่งที่เรามีทั้งหมดทำให้เราผ่านมาตรฐานการรับรองต่างๆ มากมาย เช่นGMP ,ISO 14001 : 2004 , ISO 22000 : 2005 , ISO 9001 : 2008 , HACCP

business partner